TrosKompas

TIJDMACHINE | GT ROVERS

Eerste mobiele telefoon

ls je in de jaren negentig aan iemand vroeg of diegene interesse had in een mobiele telefoon, dan was het antwoord vrijwel altijd ‘nee’. Men had thuis al een vaste lijn. Tegenwoordig is dat echt heel anders.

Inmiddels beschikt 96,1% van de Nederlanders over een smartphone. Hoewel Alexander Graham Bell de geschiedenis ingaat als de uitvinder van de telefoon (1876), blijkt dat toch de Italiaanse immigrant Antonio Meucci te zijn. Hij diende al in 1871 een patentaanvraag in voor zijn ‘teletrophone’. Hij moest 250 dollar voor het patent betalen. Omdat hij dat geld niet had, verliep zijn patentaanvraag na drie jaar, waarna Bell met de eer streek. In 2002 kreeg Meucci overigens postuum eerherstel. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verklaarde dat, wanneer hij het geld toen wel had gehad, hij het octrooi had kunnen aanvragen en niet Bell. In 1878 vond Thomas Edison een koolmicrofoon uit, waardoor men naar verder gelegen steden kon bellen. Datzelfde jaar werd in Amerika de eerste telefooncentrale geopend. In ons land werd in 1881 in Amsterdam de eerste telefooncentrale in gebruik genomen. Met tussenkomst van een telefoniste konden toen negenenveertig abonnees met elkaar verbonden worden.

Tien uur opladen

In 1960 waren een miljoen huishoudens aangesloten op het telefoonnetwerk. Wie zich toen geen vaste lijn kon veroorloven, moest gaan bellen in een bedompte telefooncel om de hoek of kort telefoneren bij de buren. Pas vanaf de jaren tachtig brak de vaste telefoonlijn echt goed door. En de eerste mobiele telefoon? Die werd in 1973 uitgevonden door Martin Cooper van Motorola. Het toestel woog een kilo en kostte toen omgerekend zo’n 6.500 euro. Na één uur hield de batterij ermee op, waarna deze tien uur moest worden opgeladen. De eerste smartphone was de IBM Simon Personal Communicator (1994), waarmee men ook kon e-mailen. Dankzij Nokia werd de mobiele telefoon massaal door het grote publiek omarmd. Rond 2002 kwamen de eerste mobiele telefoons met internet uit, waarna er meer merken en steeds meer geavanceerde toestellen op de markt kwamen.