TrosKompas

De onderstaande disclaimer is van toepassing op de webpagina's van TrosKompas (www.troskompas.nl). Door de webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Disclaimer
De informatie op de websites van de Hilversumse Media Compagnie c.v. (hierna te noemen: HMC) wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen, dan wel uit de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

TrosKompas is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van reactiepagina's. De meningen en boodschappen op de reactiepagina's geven niet de mening of het beleid van TrosKompas en/of AVROTROS weer.

TrosKompas is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan u via links op onze websites kennis neemt.

Auteursrecht
Deze website is een publicatie van de HMC. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing  Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten en de digitale afbeeldingen berusten bij of worden beheerd door TrosKompas.

Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van TrosKompas. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden en er kan een gebruiksvergoeding worden gevraagd. Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het toegestaan prints te maken van de tekst en/of de afbeeldingen, indien beperkt tot enkele exemplaren.

Beeldmateriaal
De auteursrechten op de foto's die op www.troskompas.nl staan berusten bij de volgende onderstaande bedrijven. Gebruik of reproductie van deze foto's voor print, tv, internet, commerciële uitingen of elke andere publicatie is verboden.

20TH CENTURY FOX
24 KITCHEN

A-FILM

ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES
AMAZON
ANP
ARD
ARTI

AVROTROS
BBC
BBC FIRST
BNN
BSR

BUENA VISTA INTERNATIONAL

CARTOON NETWORK

CBS
CINEART

CINEMA DELICATESSEN

CINEMIEN

CLEMENS RIKKEN

DISCOVERY

THE WALT DISNEY COMPANY
DREAMWORKS
DUTCH FILMWORKS
eONE
EMI

ENDEMOL SHINE

EO

EUROSPORT

EYE
FILM 1
FILMFREAK
FOOD NETWORK
FOX
FREEK VONK
GETTY IMAGES

GRANADA

HBO
HISTORY
HOLLANDSE HOOGTE

HUMANISTISCHE OMROEP
IFFR
IKON
INDEPENDENT FILMS
JUST FILMS & SERIES
KETNET/CANVAS
KPN PLANET

KRO
LUMIERE

MAX
MGM

MONARCHY/ NEW REGENCY

MOONLIGHT FILMS

MTV
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL
NBC      

NCRV

NETFLIX

NICK VAN ORMONDT

NICKELODEON
NICO KROON
NOS

ONS
PARADISO
PARAMOUNT

R.J. REINDERS
ROGIER VELD
MAN
ROY BEUSKER
RTL NEDERLAND  

SEPTEMBER FILMS
SONY BMG MUSIC
SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL
STAGE ENTERTAINMENT
STUDIO 100
TALPA NEWORKS
THE PUBLICITY COMPANY

TLC
TRAVEL CHANNEL
UNITED INTERNATIONAL PICTURES

UNIVERSAL MUSIC
VARA

VIDEOLAND
VPRO

WARNER BROS.

WILLIAM RUTTEN

ZDF
ZIGGO MOVIES & SERIES
ZIGGO SPORT


TrosKompas heeft alle mogelijke moeite gedaan om, daar waar uit een andere bron beeld is overgenomen, deze bron te achterhalen met het doel een en ander auteursrechtelijk correct af te wikkelen. Mocht een rechthebbende zich door publicatie in deze uitgave niettemin in zijn belangen geschaad voelen, dan verzoekt de uitgever deze belanghebbende onverwijld contact op te nemen met TrosKompas om vervolgens tot een correcte afhandeling van zaken te komen.


Spelvoorwaarden
Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle online promotieacties, die worden georganiseerd door TrosKompas (Witte Kruislaan 55, 1217 AM  Hilversum). Door deel te nemen aan deze acties, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.


Deelname
Alleen na het invullen van de benodigde gegevens, maak je kans op het winnen van een prijs. Prijswinnaars krijgen automatisch bericht per e-mail. Indien adresgegevens van de prijswinnaar niet bekend zijn bij TrosKompas, dient de prijswinnaar deze gegevens door te geven binnen 5 dagen na na mail/bericht van de redactie. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om na het einde van een actie te controleren of hij/zij gewonnen heeft.


Prijzen
Prijzen worden afgeleverd op het door de deelnemer aangegeven adres. Indien dit adres niet blijkt te kloppen wordt door TrosKompas geen verdere actie ondernomen. Gebruik van de prijzen geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd, kunnen niet geruild worden en zijn niet overdraagbaar. De trekking geschiedt uiterlijk een week na einde actie. Indien TrosKompas geen adresgegevens van de prijswinnaar heeft ontvangen binnen 5 dagen na einde actie, kan de prijswinnaar geen aanspraak meer doen op de gewonnen prijs.

Medewerkers van AVROTROS en HMC zijn uitgesloten van deelname aan acties.

Modereerbeleid
Het modereerbeleid is er in eerste instantie op gericht om alle berichten, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Berichten worden verwijderd indien deze:
- geen betrekking hebben op het betreffende onderwerp;
- agressief, bedreigend, lasterlijk, vulgair, schadelijk, obsceen, racistisch, misleidend of anderszins ongepast zijn;
- links bevatten naar websites die inhoudelijk niet stroken met de algemeen geldende fatsoensregels;
- reclame-uitingen bevatten;
- geplaatst zijn door een persoon die zich voordoet als iemand anders.

TrosKompas behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan TrosKompas de toegang tot de webpagina monitoren.

Slot
TrosKompas danwel HMC behouden zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde aan te passen c.q. te wijzigen.

Deze disclaimer wordt enkel op verzoek toegezonden.