TrosKompas

 

Disclaimer

De onderstaande disclaimer is van toepassing op de webpagina's van TrosKompas (www.troskompas.nl). Door de webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Disclaimer
De informatie op de websites van de Hilversumse Media Compagnie c.v. (hierna te noemen: HMC) wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen, dan wel uit de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

TrosKompas is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van reactiepagina's. De meningen en boodschappen op de reactiepagina's geven niet de mening of het beleid van TrosKompas en/of AVROTROS weer.

TrosKompas is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan u via links op onze websites kennis neemt.

Auteursrecht
Deze website is een publicatie van de HMC. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing  Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten en de digitale afbeeldingen berusten bij of worden beheerd door TrosKompas.

Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van TrosKompas. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden en er kan een gebruiksvergoeding worden gevraagd. Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het toegestaan prints te maken van de tekst en/of de afbeeldingen, indien beperkt tot enkele exemplaren.

Colofon
Hoofdredacteur: Edger Hamer
Artdirector: Marga Tupang, Jules van der Waals (adjunct)
Chef redactie: Annemarieke Weith
Eindredacteur: Paul van Es, Lieke Poll
Redactie: Margot Bacsa, Heleen van den Ende, Wilma Groot, Mariëtte van Haren, Lizza Hettema, Jeroen Keijzer, Anne-Mieke Kraan, Maarten van der Meer, Wouter Middeldorp, Janine Mijer, Jane de Ruiter, Vanessa Peereboom Voller

Beeldmateriaal
De auteursrechten op de foto's die op www.troskompas.nl staan berusten bij de volgende onderstaande bedrijven. Gebruik of reproductie van deze foto's voor print, tv, internet, commerciële uitingen of elke andere publicatie is verboden.

20TH CENTURY FOX
A-FILM
ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES
ARD
AVROTROS
BBC
BENELUX  FILMS
BNN
BUENA VISTA INTERNATIONAL TELEVISION
CARLTON
CARTOON NETWORK
CBS
CINEMA DELICATESSEN
CINEMIEN
CLEMENS RIKKEN
DISCOVERY
DISNEY  
DREAMWORKS
EMI
ENDEMOL
EO
EUROSPORT
EYE
FOX
FREEK VONK
GIDEON VAN AARTSEN
GRANADA
HBO
HUMANISTISCHE OMROEP
IKON
INDEPENDENT FILMS
INDIES
KETNET/CANVAS
KRO
MAX
MGM
MONARCHY/ NEW REGENCY
MOONLIGHT FILMS
MTV
MVSP
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL
NBC      
NCRV
NET 5
NETFLIX
NICK VAN ORMONDT
NICKELODEON
NICO KROON
NOS
NPS
PARADISO    
PARAMOUNT
R.J. REINDERS
RAY CHRISTIAN
RCV
RNW
ROBERT ELSING
ROGIER VELDMAN
ROY BEUSKER
RTL NEDERLAND  
RVU
SBS 6
SBS 9
SONY BMG MUSIC
SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL
STAGE ENTERTAINMENT
STUDIO 100
TELEAC / NOT
THE PUBLICITY COMPANY
TMF
UNITED INTERNATIONAL PICTURES
UNIVERSAL MUSIC
VARA
VERONICA
VPRO
WARNER BROS.
WILLIAM RUTTEN
ZDF

TrosKompas heeft alle mogelijke moeite gedaan om, daar waar uit een andere bron beeld is overgenomen, deze bron te achterhalen met het doel een en ander auteursrechtelijk correct af te wikkelen. Mocht een rechthebbende zich door publicatie in deze uitgave niettemin in zijn belangen geschaad voelen, dan verzoekt de uitgever deze belanghebbende onverwijld contact op te nemen met TrosKompas om vervolgens tot een correcte afhandeling van zaken te komen.

Spelvoorwaarden
Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle online promotieacties, die worden georganiseerd door TrosKompas (Postbus 1431, 1000 BK Amsterdam). Door deel te nemen aan deze acties, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.

Deelname
Alleen na het invullen van de benodigde gegevens, maak je kans op het winnen van een prijs. Prijswinnaars krijgen automatisch bericht per e-mail. Indien adresgegevens van de prijswinnaar niet bekend zijn bij TrosKompas, dient de prijswinnaar deze gegevens door te geven binnen 5 dagen na na mail/bericht van de redactie. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om na het einde van een actie te controleren of hij/zij gewonnen heeft.

Prijzen
Prijzen worden afgeleverd op het door de deelnemer aangegeven adres. Indien dit adres niet blijkt te kloppen wordt door TrosKompas geen verdere actie ondernomen. Gebruik van de prijzen geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd, kunnen niet geruild worden en zijn niet overdraagbaar. De trekking geschiedt uiterlijk een week na einde actie. Indien TrosKompas geen adresgegevens van de prijswinnaar heeft ontvangen binnen 5 dagen na einde actie, kan de prijswinnaar geen aanspraak meer doen op de gewonnen prijs.

Medewerkers van AVROTROS en HMC zijn uitgesloten van deelname aan acties.

Modereerbeleid
Het modereerbeleid is er in eerste instantie op gericht om alle berichten, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Berichten worden verwijderd indien deze:
- geen betrekking hebben op het betreffende onderwerp;
- agressief, bedreigend, lasterlijk, vulgair, schadelijk, obsceen, racistisch, misleidend of anderszins ongepast zijn;
- links bevatten naar websites die inhoudelijk niet stroken met de algemeen geldende fatsoensregels;
- reclame-uitingen bevatten;
- geplaatst zijn door een persoon die zich voordoet als iemand anders.

TrosKompas behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan TrosKompas de toegang tot de webpagina monitoren.

Persoonsgegevens
De door TrosKompas opgeslagen e-mail adressen en persoongegevens met betrekking tot de verschillende reactiemogelijkheden en webshop, worden enkel en alleen gebruikt ter identificatie. Deze adressen zullen op geen enkele wijze aan derden ter beschikking worden gesteld. TrosKompas behoudt zich wel het recht voor om de verzamelde adressen voor interne promotionele doeleinden te gebruiken. Deze activiteiten zullen te allen tijde aansluiten bij de aard en de inhoud van de site.

Cookies
TrosKompas maakt op alle websites gebruik van cookies om geaggregeerde bezoekinformatie te verzamelen. Deze informatie kan op geen enkele wijze betrokken worden op individuen en zal ook voor niets anders gebruikt worden dan voor het meten van bezoek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.

Slot
TrosKompas danwel HMC behouden zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde aan te passen c.q. te wijzigen.

Deze disclaimer wordt enkel op verzoek toegezonden.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.