TrosKompas

Dierenarts Hans

BK...Bekende Koe

Vanwege de stikstofcrisis ligt de landbouwsector nu onder vuur, ook de veehouderij. Maar is het nu echt allemaal kommer en kwel met bijvoorbeeld onze koeien?

Wereldwijd bestaan er vele honderden koeienrassen met elk een eigen ontstaans-geschiedenis, kleur, grootte en aftekening. In Frankrijk heb je de bruine Limousin koeien, in België de Kempens roodbont melkkoeien. In onze weilanden zien we vooral zwartbonte koeien, de Holstein-Friesian, vanwege een grote productie van uitstekende melk. En in natuurgebieden staan vaak Schotse hooglanders.

Onze melkkoe
Nederlandse melkkoeien zijn wereldwijd beroemd, én gewild. Ze zijn een agrarisch exportproduct op zichzelf. Ze zijn gefokt op een hoge melkproductie met veel eiwit en vet voor het maken van producten als boter, kaas en melk-poeder. In totaal wordt er per jaar wereldwijd voor miljarden euro’s aan zuivelproducten geëxporteerd. Samen met andere landbouwproducten vormen koeien voor de Nederlandse export en dus economie een groot belang. Onze koe is goed bezig.

Circulaire productie
Een koe is met haar melkproducten hét voorbeeld van circulaire productie. De koe eet planten zoals gras, mais en vele andere plantsoorten en produceert melk en mest. Deze mest bevat stikstofhoudende componenten (o.a. ammoniak) waarover nu zoveel te doen is. Om die uitstoot terug te dringen wordt nu onder meer gedacht aan aanpassingen in het voer.

Niet alleen slecht
Maar mest is niet alleen slecht voor het milieu. Planten als gras en mais gebruiken namelijk het overgrote gedeelte van de stikstofhoudende componenten uit de mest die via de koe of tractor met mesttank op het land terechtkomt voor hun groei. We hebben het dus ook gewoon nodig.

WEETJE

Een koe gaat pas melk produceren nadat zij een kalf gekregen heeft. Haar dochters zullen meestal in haar voetsporen treden en ook als melkkoe worden benut.