TrosKompas

NOSTALGIE GT Rovers

Mata Hari

Was de Nederlandse Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917) een gevaarlijke dubbelspionne? Lees het mysterieuze verhaal van de Friese schone die Franse bobo’s om haar vinger wist te winden!

Margaretha reageerde op haar negentiende op een contactadvertentie van een luitenant. Het stel trouwde en vertrok naar Indonesië. waar ze een dochter en een zoon kregen. De zoon werd op tweejarige leeftijd vergiftigd. Terug in Nederland liet ze haar dochter bij haar inmiddels ex-man achter om naar Parijs te gaan. Daar gaf ze als Mata Hari (een door haarzelf verzonnen Javaanse prinses) erotische dansvoorstellingen. Dat leverde haar diverse hooggeplaatste minnaars op die haar financieel onderhielden. Tijdens een langdurig optreden in Berlijn brak de Eerste Wereldoorlog uit. Ze moest als buitenlandse acuut het land verlaten met achterlating van haar geld en dure juwelen.

Dubbelspionage?
Terug in Parijs boden de Duitsers haar veel geld om als spionne H 21 voor hen te gaan spioneren. De Franse geheime dienst vertrouwde de befaamde danseres, die zich omringde met hooggeplaatste militairen, ministers, bankiers en diplomaten, echter niet. Ze pakten haar op en boden haar geld om juist voor hen te gaan spioneren. Mata Hari stelde te veel vragen en wekte daarmee argwaan. Op 15 oktober 1917 werd ze terechtgesteld op grond van dubbelspionage. Uit een 1.295 pagina’s tellend dossier van het Franse ministerie van Defensie valt echter te concluderen dat de door haar verstrekte informatie miniem was. Mogelijk werd ze vermoord omdat het voor de Franse regering compromitterend was dat één dame zoveel hoge functionarissen loslippig had gekregen.