TrosKompas

Freek Vonk

Doornwielwebspinnen

Je moet het doornwielwebspinnen nageven: hun outfit is gedurfd. De felste kleuren, de gekste uitsteeksels … je zou bijna denken dat ze er iets mee willen zeggen.

En dat klopt natuurlijk! Doornwielwebspinnen proberen roofdieren een stapje voor te zijn door zich te presenteren als een uiterst oneetbaar product. Hoe vervelender de vorm, hoe lastiger op te eten. Bijkomend voordeel: hun doorns zijn ook een vorm van camouflage. Veel spinnenrovers, vooral vogels, kijken erlangs. De vorm van de spinnen komt niet overeen met het zoekbeeld van hun vijanden. En vogels en andere vijanden met goede ogen die hen wél zien, worden afgeschrikt door de combinatie van felle kleuren. Die contrasten werken als een waarschuwingsbord. Er zijn ruim zestig soorten van deze mooie wielwebspinnetjes en ze zijn in een groot deel van de wereld te vinden.

Pluk de dag

Doornwielwebspinnen eten, zoals veel van deze spinnen, aan het eind van iedere werkdag hun web op en maken midden in de nacht een gloednieuwe. Zo zorgen ze ervoor dat hun vangnet overal weer gaaf en goed gezekerd is voor een nieuwe dag aanbreekt. Het zijn doorgaans de vrouwtjes die de webben maken. Zij zijn een stuk groter dan de mannetjes. Die mannetjes hangen wel dicht bij het web van een vrouwtje rond. Letterlijk. Ze maken namelijk één zijden draad en hangen aan het uiteinde ervan. Als ze willen paren, verhuizen ze naar de rand van haar web en plukken volgens een bepaald ritme en frequentie aan de draden. Dat luistert heel nauw, want het grijpgrage vrouwtje kan anders denken dat er een prooi in haar web zit. Maar ook al hapt ze toe en mag hij haar benaderen, ook de paring zelf is een precaire zaak. Ze kan altijd besluiten… voor wielwebspin-mannetjes hangt hun leven letterlijk en figuurlijk aan een zijden draadje!

 

Beeld © Getty Images