TrosKompas

Die babysitterin (1997)

Gebaseerd op de 'Swiss Nanny'-zaak die de VS van 1991 tot 1995 in spanning hield. Als baby Jennifer omkomt door een brand in de kinderkamer, wijzen alle beschuldigende vingers richting au-pair Christina (Dorkas Kiefer). Ondanks alle bewijzen weet de onervaren advocate Tamara (Catherine Flemming) de rechtbank te overtuigen van de onschuld van de oppas. Christina komt vrij en past nu op het dochtertje van haar advocate. Die ontdekt dat ze wel eens een grote inschattingsfout kan hebben gemaakt...