TrosKompas

mir_01.jpg

The queen (2006)

Schrijver Peter Morgan heeft wat met koningshuizen. Uit zijn kroontjespen vloeide zowel het script voor ‘The crown', als ‘The last king of Scotland’ als ‘The queen’. In de laatste titel zet de terecht met een Oscar bekroonde Helen Mirren op magistrale wijze koningin Elizabeth II neer. We volgen ‘the queen’ tijdens een van de moeilijkste weken uit haar leven: de dagen na het overlijden van voormalig prinses Diana. Elizabeth wil het rouwproces waardig en binnenskamers houden, terwijl het Britse volk roept om een zichtbaar vertoon van verdriet. De kersverse jonge minister-president Tony Blair (Michael Sheen) moet zien te laveren tussen de starre koningin en haar verontwaardigde onderdanen.