TrosKompas

cro.jpg

A Christmas carol (1984)

George C. Scott (1927-1999) was een even getalenteerde als lastige acteur, die bekendstond om zijn temperamentvolle karakter. Het leverde intense rollen op, zoals deze prima vertolking van Ebenezer Scrooge in het klassieke 'A Christmas carol'. In deze sowieso geslaagde Dickens-verfilming (want een goede mix tussen oprecht enge én emotionele scènes) leren de geesten van verleden, heden en toekomst een rijke oude vrek wat mededogen is.