TrosKompas

am.jpg

Mission to Mars (2000)

Tot 1969 streden de grote mogendheden om wie het eerst voet op de maan zou zetten. Nu mikken de ruimtevaartorganisaties op Mars, wat al diverse films heeft opgeleverd. ‘Mission to Mars’ gaat over het beroemde ‘gezicht op Mars’, een schaduwillusie die inmiddels alweer bewezen onzin is, maar ooit voor veel speculatie zorgde. Die theorieën vormen de basis voor dit verhaal. Een groep astronauten wordt naar de planeet gestuurd om te onderzoeken wat er bij een eerdere expeditie is misgegaan, daarbij stuiten de teamleden op een groot mysterie. De personages leggen veel uit waardoor je het gevoel hebt dat je als kijker voor dom versleten wordt. Ook worden er allerlei randzaken bijgehaald die enorm afleiden van de centrale plot.