TrosKompas

If these walls could talk 2 (2000)

De eerste ´If these walls could talk´ was een drieluik over abortus in drie verschillende tijdperken. In dit tweede deel een drieluik over lesbische relaties in 1961,1972 en 2000, die zich allemaal in hetzelfde huis afspelen. In het eerste deel is het nog helemaal niet geaccepteerd, in het tweede botsen verschillende lesbische groepen en in het derde deel lijkt een soort ideaalsituatie aan bod te komen, waarbij een lesbisch stel (waaronder Ellen DeGeneres) een kind wil krijgen.