TrosKompas

Redbad3.jpg

Redbad (2018)

754 jaar na Christus: de Friese koningszoon Redbad (een overtuigend spelende Gijs Naber) wordt verbannen door zijn eigen familie en sluit zich in Denemarken aan bij de Vikingen. Vervolgens keert hij terug naar Friesland om zijn volk als een soort Braveheart te leiden tegen de Franken, die worden aangevoerd door Pepijn (Jonathan Banks) en Karel Martel (Tibo Vandenborre). Qua locaties is ‘Redbad’ geslaagd en de gevechten zijn knap in beeld gebracht, met de camera soms midden tussen het strijdgewoel. ‘Redband' kent echter ook rommelige stukken, de dialogen zijn houterig en diverse acteurs maken zich schuldig aan overacteren waardoor het realisme ver te zoeken is.