TrosKompas

De dierenarts

Duiven zijn big business

Vogels zijn populaire huisdieren. Eén soort spant de kroon: de duif. Er wordt zelfs topsport mee bedreven!

Er zijn diverse vormen van duivensport. Zo heb je fokkers die verschillende rassen fokken met de prachtigste vormen en veren. Op tentoonstellingen worden deze duiven gepresenteerd. De dieren die de rasstandaard het best laten zien, worden bekroond.

Prijsduiven
Een andere tak van sport is de duivenmelkerij. Liefhebbers bouwen de mooiste onderkomens waarin ze hun topsporters huisvesten. Deze postduiven worden, veelal in groepsverband, op grote afstand van hun verblijf gebracht en moeten vervolgens weer terugvliegen. Soms leggen ze honderden kilometers af voor ze terug zijn bij hun eigenaar, die de tijd klokt. De duif met de hoogst gemeten gemiddelde snelheid wint. Deze vorm van duivensport wordt wereldwijd beoefend en er wordt grof geld betaald voor de zogenaamde prijsduiven, want het prijzengeld is hoog.

Postduiven
In vroeger tijden kregen postduiven kleine kokertjes aan een poot bevestigd waarin een rolletje papier met tekst vervoerd kon worden. Het was de manier om een belangrijke boodschap over een grote afstand over te brengen. Duiven kunnen namelijk tussen de 60 en 130 kilometer per uur afleggen. Dat lukte een postbode of koerier niet, en fax, e-mail, sms, dropbox of WhatsApp bestond in die tijd nog niet. De berichten varieerden uiteraard. Zo werd er in de Tweede Wereldoorlog van duiven gebruikgemaakt om berichten van het front te versturen. En wist u dat er zelfs liefdesboodschappen per duif werden overgebracht? Dat was nog eens romantisch!

Beeld: © Getty Images

WEETJE
Duiven hebben net als veel andere vogelsoorten een goed ontwikkelde krop (een soort opslagruimte voor voedsel). Sommige bosduiven kunnen daar wel vijftien eikels in proppen. De eikels worden in de krop voorgeweekt en later in hun (spier)maag fijn gedrukt en verteerbaar gemaakt.