TrosKompas

50 jaar geleden

De allereerste TrosKompas!

Op 1 oktober verscheen de allereerste TrosKompas, met fotomodel Elly Koot op de cover. En de gids zag er heel anders uit dan nu! Hij was niet alleen nóg kleiner, er stonden ook slechts vijf televisiezenders in, te weten Nederland I, Nederland II, Duitsland I, Duitsland II en België Vlaams. Verder stond er een aantal reclames in voor producten die tegenwoordig ‘not done’ of zelfs verboden zijn in commercials: sigaretten, drank én bont. Grappig is om te zien dat ook in 1966 de Nederlandse vrouw al volop bezig was met het verkrijgen van de slanke lijn en dat overwinteringsvakanties ook al in zwang waren.

TK1640_06_07_01