TrosKompas

ware.jpg

Six degrees of separation (1993)

Enigszins bizar, maar toch intrigerend drama. Louisa en John Kittredge (Stockard Channing en Donald Sutherland) zijn twee rijke kunsthandelaren uit New York. Op een dag krijgen ze bezoek van Paul (Will Smith). Hij stelt zich voor als de zoon Sidney Poitier en beweert dat hij een vriend is van hun aan Harvard studerende
kinderen. In ruil voor onderdak kookt hij voor het echtpaar en ze hebben goede gesprekken met elkaar. De volgende dag blijkt dat hij alles heeft gelogen. Waarom?