TrosKompas

Priest (1994)

4
In een parochie in Liverpool wordt Father Greg, de nieuwe priester begroet. Het is een ambitieuze jongeman (Linus Roache) vol idealen. Hij denkt rechtlijnig en interpreteert de bijbel niet, maar neemt alles letterlijk. Dat brengt hem in conflict met Father Matthew die flexibel met de bijbelse waarden omgaat. Greg moet helemaal niets meer van zijn collega hebben als hij ontdekt dat Matthew met de huishoudster naar bed gaat. Maar Greg wordt zelf ook steeds onzekerder. Hij ontdekt bij zichzelf gevoelens die hij volgens de heilige schrift absoluut niet mag hebben en komt na een biecht ook nog voor een ander dilemma te staan. Goed uitgewerkte film die gelukkig geen standaardoplossingen aandraagt.