TrosKompas

Diary of a Times Square thief (2009)

3
Docudrama over de zoektocht van regisseur Klaas Bense naar de schrijver van een intrigerend dagboek. Bense kocht het dagboek ooit op internetsite eBay. Het bevat de treurige verhalen van een jongeman die naar New York verhuisde om een groot schrijver te worden. Bense leest stukjes voor uit het dagboek en interviewt mensen die erin voorkomen. Langzaam ontstaat het beeld van een talent dat langzaam maar onherroepelijk afglijdt naar de zelfkant van de samenleving.