TrosKompas

trek.jpg

Star trek (2009)

Dit is een op alle fronten geslaagde sf-film, waarmee het ‘Star trek’-fenomeen op overtuigende wijze nieuw leven werd ingeblazen. Enige voorkennis is handig, maar niet noodzakelijk. Er wordt namelijk teruggegaan naar het begin: de film laat zien hoe Kirk (Chris Pine) en Spock (Zachary Quinto) elkaar leren kennen en hoe uit hun aanvankelijke wederzijdse afkeer langzaam een hechte vriendschap ontstaat. Hoewel de kijker nauwelijks rust wordt gegund, krijg je nooit het idee dat het verhaal te snel wordt verteld. De setting van de film heeft iets prettig ouderwets, maar de speciale effecten zijn nog steeds indrukwekkend.