TrosKompas

hideseej.jpg

Hide and seek (2000)

2
Nare thriller, ook bekend als 'Cord'. De zwangere Anne (Darryl Hannah, foto) wordt ontvoerd door dokter Frank (Vincent Gallo) en zijn onvruchtbare vrouw Helen (Jennifer Tilly), omdat ze haar kindje willen hebben. Aan Anne's echtgenoot Jack (Bruce Greenwood) wordt meegedeeld dat ze tijdens de ontvoering is overleden. In werkelijkheid wil het psychopathische echtpaar Anne in leven houden tot na de geboorte van het kind, haar dan vermoorden en de baby als hun eigen kind opvoeden.