TrosKompas

raggy.jpg

Song for a raggy boy (2003)

De wezens die je hier gaat lesgeven, moet je niet verwarren met intelligente mensen; dat is het advies dat de net uit de Spaanse Burgeroorlog teruggekeerde William (Aidan Quinn) krijgt als hij als leraar begint op de Ierse jongensschool St. Jude. Natuurlijk ziet William de leerlingen helemaal niet zo. Hij behandelt hen niet als nummers, maar noemt ze bij hun naam. Buiten zijn klaslokaal hebben de jongens het erg zwaar en worden ze fysiek en seksueel mishandeld door de leraren. Sterke, sombere film die doet denken aan 'The Magdalene sisters'.