TrosKompas

Play_It_Again_Sam.png

Play it again, Sam (1972)

Woody Allen is de verpersoonlijking van de zielige man die wanhopig naar liefde zoekt. In 'Play it again, Sam' is hij een filmcriticus en doet zijn uiterste best om op Humphrey Bogart te lijken zodat hij stoerder overkomt. Zijn pogingen leveren weinig op, totdat hij weer zichzelf wordt. Komisch en romantisch, met veel knipogen naar 'Casablanca'.