TrosKompas

lantana_2001_1.jpg

Lantana (2001)

Als mysterie verpakt verhaal over menselijke relaties. Verschillende relaties beleven om uiteenlopende redenen een crisis. Een moordmysterie is de verbindende factor tussen deze persoonlijke inkijkjes. Wonderlijk
genoeg worden de gesprekken in deze film telkens erg abrupt afgebroken en lijkt emotie grotendeels te ontbreken.