TrosKompas

rus.jpg

Russian ark (2002)

Na vier jaar voorbereiding durfde de Russische regisseur Aleksandr Sokoerov het aan. In één ononderbroken shot voert hij de kijker door drieëndertig zalen van de Hermitage in St. Petersburg. Ooit het winterpaleis van de Tsaren, nu een museum vol kunstschatten. In dat ene shot brengen drie live orkesten, tweeduizend acteurs en de drieëndertig zalen vol kunst, drie eeuwen Russische geschiedenis tot leven. Geen makkelijk kijkvoer, wel imposant en overdonderend. Foto: scène.