TrosKompas

TVK0628-29-NLCOMDI_Pagina_1.jpg

Crossfire trail (2001)

Western naar een boek van Louis d'Amour. Een stervende man laat de klassiek geschoolde cowboy Rafe (Tom Selleck met zijn karakteristieke snor, maar ook een sikje) beloven dat hij voor zijn vrouw en ranch zal zorgen. Als hij bij de boerderij aankomt, blijkt de plaatselijke bankier zich al over de weduwe ontfermt te hebben. Hij vertelt heel andere verhalen over, zou hij soms op de olie onder de boerderij uit zijn? Beetje standaard western, met veel verhaal maar ook een paar gewelddadige beelden.