TrosKompas

The in crowd (2000)

2
Eigenlijk zou Sarah Michelle Gellar ('Buffy the vampire slayer') de hoofdrol krijgen, maar vanwege het script haakte ze af. Terecht of onterecht, feit is dat deze thriller met een beperkt budget is gemaakt en dat is te zien. Gellars vaste stuntvrouw Michele Waitman bleef wel aan het project verbonden en deed stunts voor Susan Ward, die de hoofdrol overnam van Gellar. Ward heeft echter niet genoeg gebruikgemaakt van de 'stunt double'. Ze verzwikte haar enkel en moest de opnames hinkelend afronden.