TrosKompas

African.jpg

The African Queen (1951)

Aan het begin van WO II vlucht een missiezuster in Afrika voor de Duitsers. Zij doet dat samen met de gin-
drinkende kapitein Charlie op de boot The African Queen. De twee tegenpolen leren elkaar waarderen als ze een woeste rivier afzakken om een gevaarlijk plan ten uitvoer te brengen.