TrosKompas

char_05.jpg

The astronaut's wife (1999)

In deze sciencefictionversie van 'Rosemary's baby' speelt Johnny Depp een astronaut die iets onverklaarbaars heeft meegemaakt. Thuis begint zijn vrouw (Charlize Theron) te twijfelen of haar man nog wel dezelfde is. Hij gedraagt zich agressief, luistert minutenlang naar ruis op de radio en doet wel meer vreemde dingen. Dan blijkt ze zwanger van een tweeling. Maar zijn dat wel gewone kinderen? De bevreemdende sfeer werkt eerst goed, maar op last van de filmmaatschappij werd het einde veranderd en dat is nu uiterst clichématig en ongeloofwaardig.