TrosKompas

When the whales came (1989)

3
Voor de zuidwestkust van Engeland ligt het eiland Bryher. Het regent daar altijd en de bewoners leven in armoede. Niet ver daar vandaan ligt het eiland Samson en vroeger woonde het volk van Bryher op dat eiland. Toen een groep walvissen op het strand vastliep, werden ze afgeslacht. Dat riep de toorn van moeder natuur op. Door allerlei rampen, ziekten en opgedroogde bronnen werd Samson onbewoonbaar. Op het eiland Bryher is de oude en dove Birdman (Paul Scofield) de enige die zich die tijd nog kan herinneren. Geen wonder dat hij helemaal over zijn toeren raakt als er een narwal (een walvis met een meterslange tand) aanspoelt en de eilanders hem willen afmaken. Hij ziet de nieuwe rampspoed al weer komen en probeert op alle mogelijke manieren het onheil te keren. Een voorspelbare film met een boodschap.