TrosKompas

civil.jpg

A civil action (1998)

Jan Schlichtmann (John Travolta) is een succesvolle en ijdele advocaat. Een groep ouders wier kinderen aan leukemie zijn gestorven roept zijn hulp in. Ze denken dat de giftige lozingen van een leerfabriek verantwoordelijk zijn voor de dood van hun kroost. Schlichtmann neemt de zaak aan, vooral voor de publiciteit die het zal genereren. Maar de fabriek blijkt een machtige tegenstander en de advocaat moet zich afvragen hoe ver hij bereid is te gaan met deze zaak.