TrosKompas

New York stories (1989)

Drie fantasieverhalen van drie grote regisseurs: Allen, Coppola en Scorsese. 'Oedipus wrecks' van Allen is het best. Daarin is Allen een advocaat met een moedercomplex. Die moeder zeurt en zanikt en komt met tante Ceil juist bij heel belangrijke besprekingen binnenvallen. Dus wenst hij dat ze verdwijnt en de wens komt uit. Alleen komt ze later weer terug en heel anders... Het stuk van Scorsese gaat over een schilder die met zijn verf smijt en met zijn afnemer en zijn assistent in de knoop komt. Het derde deel van Coppola is een droom van een meisje dat zonder ouders leeft en raakt nergens vaste grond.