TrosKompas

Commandments (1997)

3
Wonderlijke film die het bijbelverhaal van Job gebruikt om tot de tien geboden te komen. Seth (Aidan Quinn) is de hedendaagse, ongelukkige Job. Zijn zwangere vrouw verdwijnt in zee, zijn huis wordt als enige in het blok verwoest door een tornado als hij rustig zit te bidden, zijn baas ontslaat hem en als hij op een dak klimt om klagend met God te praten daalt de bliksem neer. De hond van Seth gaat dood en hijzelf komt bij in het ziekenhuis. Vanaf dat moment wil Seth alle tien geboden breken, tot God uitlegt waarom de onschuldigen worden gestraft. Leuk idee, goed gebracht.