TrosKompas

Birthmothers-Betrayal-Mobile-scaled.jpeg

A birthmother's secret (2020)

Deze thriller is in eerste instantie niet heel verrassend. Wanneer Amy de baby Tara adopteert, drukt de medewerker van het adoptiebureau haar op het hart nooit, nooit contact op te nemen met de biologische moeder van het kindje… Zeventien jaar later komt Tara via een DNA-test toch in contact met haar moeder. Die lijkt heel aardig, maar is soms ook heel agressief. Vervolgens is er ineens een plottwist die wij niet zagen aankomen... Dat is wel een extra sterretje waard.