TrosKompas

solace.jpg

Solace (2015)

Oorspronkelijk was deze film bedoeld als vervolg op ‘Se7en' en zou hij ‘Ei8ht' heten. Dat ging uiteindelijk allemaal niet door en dus werd het een zelfstandige film over een seriemoordenaar en het team dat op hem jaagt. De moordenaar kiest slachtoffers uit die soms wel en soms niet weten dat ze terminaal ziek zijn en brengt ze op een pijnloze manier om. De twee agenten van deze zaak zitten op een dood spoor en roepen de hulp in van een psychiater (Anthony Hopkins) die bovennatuurlijke krachten heeft. Hij ontdekt al snel dat de seriemoordenaar ook over bijzondere vermogens beschikt en misschien nog wel tot veel meer in staat is dan hijzelf. De film bouwt knap op, maar het camerawerk leidt af en het einde is nogal bombastisch.