TrosKompas

1anderson.jpg

Anderson fallsv (2020)

Matige film die met de deur in huis valt. De eerste scène, die veel te lang duurt, laat zien hoe een vader en zoon een vrouw tegen de muur drukken en met een pistool tegen haar hoofd dwingen een grote dosis slaappillen te slikken. Later die dag vindt Jeff Anderson (Shawn Ashmore) zijn vrouw in bad met opengesneden polsen. De politie houdt het - mede vanwege de slaapmiddelen - op een zelfmoord. Maar Jeff, zelf agent, gelooft er niets van en gaat op onderzoek uit. Dit type verhaal is al vaker verteld en meestal beter. Echt heel slecht is het nergens, maar het is wel gemakzuchtig en vol clichés.