TrosKompas

Sweet3.jpg

Sweet country (2017)

Australisch drama, gesitueerd in het ruige northern territory-gebied tijdens de jaren twintig. Aboriginal Sam Kelly (Hamilton Morris) werkt als hulp op een boerderij. Uit zelfverdediging schiet hij een witte man neer. Kelly slaat op de vlucht, achter-
volgd door een bende ‘gezagsdragers’ die bloed willen zien. ‘Sweet country’, naar een waargebeurd verhaal, toont hoe discriminatie en wetteloosheid welig tierde in Australië. Zoals regisseur Warwick Thornton zegt: “In de northern territory waren er lang geen wetten en regels. En toen die er kwamen, werden ze gelijk met voeten getreden.”