TrosKompas

rabbijacob.jpg

De avonturen van rabbi Jacob (1973)

De in 1983 overleden komiek Louis de Funès trekt in deze film een gezinsverpakking aan grappen en grollen open. Hij speelt een antisemitische en conservatieve zakenman die bij toeval getuige is van een mislukte aanslag op een jonge Arabische avonturier. Om aan hun achtervolgers te ontkomen, moeten de Arabier en Funès zich uitgeven voor een rabbijn uit New York en diens metgezel. Allerlei politieke hangijzers en vooroordelen worden op de korrel genomen. Maar doordat elke grap door De Funès wordt opgeblazen tot overdreven hoogte valt nauwelijks op hoe fout de grappen eigenlijk zijn en blijf je er smakelijk om lachen.