TrosKompas

Breaking the waves (1996)

In een streng gelovige gemeenschap in het uiterste noorden van Schotland wordt de dienst uitgemaakt door de ouderlingen van de kerk. Zij bepalen wat wel en niet mag. De naïeve jonge vrouw Bess, die verstandelijk niet helemaal 100 % is, vindt in die benepen omgeving haar grote liefde Jan. Hij is een Deen en werkt op een booreiland. Ze trouwen en zijn gelukkig. Bess komt tot bloei als ze seks ontdekt. Dan krijgt Jan een ongeluk op het booreiland en breekt zijn nek. Hij vraagt zijn geliefde om met andere mannen seks te hebben en hem alle details te vertellen. Als toegewijd echtgenote en in de veronderstelling dat het haar man zou kunnen helpen, geeft Bess toe. Ze wordt de slet van het dorp: de kerk gooit haar in de ban en kinderen bekogelen haar met stenen. Een sterke, tranenopwekkende film over toewijding en beknellende gemeenschapszin.