TrosKompas

laylam_05.jpg

Layla M. (2016)

Nu de strijders van IS in Irak en Syrië van alle kanten onder vuur liggen en terrein verliezen, verschijnt de film ‘Layla M.’ van Mijke de Jong, over een meisje uit Amsterdam dat radicaliseert en afreist naar het Midden-Oosten.

Als er iets is wat Osama Bin Laden met zijn aanslagen op 11 september 2001 heeft bereikt, dan is het wel een groeiend zelfbewustzijn van moslims in de hele wereld. Maar hoe komt een weldenkende moslim ertoe om van een vreedzame burger te veranderen in een meedogenloze strijder? Filmmaakster Mijke de Jong (‘Bluebird’, ‘Broos’) en haar partner en scenarioschrijver Jan Eilander (‘Een echte Vermeer’) hebben in ‘Layla M.’ dit proces verbeeld aan de hand van het verhaal van één achttienjarig meisje uit Amsterdam. Layla (Nora el Koussour) heeft Marokkaanse ouders, zit op het vwo, speelt in een voetbalteam en kan slecht tegen onrecht. Ze barst in woede uit wanneer de scheidsrechter een in haar ogen onterechte beslissing neemt en verlaat boos het veld. Layla is gefrustreerd door jarenlange discriminatie en minachting vanwege haar geloof en nog meer vanwege de passieve houding van haar ouders die zich vergaand aan hun nieuwe vaderland hebben aangepast.

Jongemeisjesgevoelens
Wanneer Layla nieuwe vrienden maakt die haar frustratie herkennen, erkennen en aanmoedigen raakt ze op een weg die leidt naar een strenger geloof en alles wat daarbij hoort. Haar geestverwant Abdel (Ilias Addab) spiegelt haar een ander leven voor; een rechtvaardiger leven onder gelijkgestemden, onder moslims die wél hun geloof vooropstellen. In het geheim bereiden Layla en Abdel een volgende stap voor die verdergaat dan haar ouders zouden goedkeuren. Mijke de Jong heeft eerder laten zien dat ze goed in staat is de gevoelens en gedachten van jonge meisjes en vrouwen in beeld te brengen. Zo kwamen de gevolgen van pestgedrag perfect in beeld in ‘Bluebird’. In ‘Het zusje van Katia’ toont ze een dertienjarig meisje dat ziet hoe haar moeder en zus in de prostitutie belanden. ‘Layla M.’ vangt de gedachtegang van een radicaliserende jonge vrouw. Het is een indringende en actuele film die moeilijke thema’s niet uit de weg gaat.