TrosKompas

TVK1640_06_07_01.jpg

Messias (2016)

De eerste van zes films in de nieuwe 'One night stand'-reeks, films van ongeveer veertig minuten gemaakt door veelbelovende makers. 'Messias' begint met een vrijwel lege kerk, die nog maar door één gelovige wordt bezocht. Als ook die overlijdt, is het Vaticaan ontstemd. Als de kerken niet spoedig vol zitten, moet de Nederlandse bisschop op missie naar Siberië. De bisschop bidt om hulp en zie: een in het wit geklede man komt uit zee het strand opgelopen, inclusief houten kruis. De bisschop hoopt van deze herrijzenis te profiteren, maar de vreemdeling heeft eigen plannen en een geheim. Vrolijke en mooi in beeld gebrachte satire waarin religie en de vluchtelingenproblematiek ervan langs krijgen.