TrosKompas

Whos_Your_Daddy-front.jpg

Who's your daddy? (2004)

Melige, vervelende comedy over Chris, die er stevig van baalt dat hij niet populair is bij zijn klasgenoten. Dan hoort hij dat hij is geadopteerd en dat zijn echte ouders inmiddels zijn overleden. Zij waren rijk en laten hun gehele zakenimperium na aan Chris. Het bedrijf blijkt een bekend en populair seksblad uit te geven.