TrosKompas

170.jpg

170 Hz (2011)

De zestienjarige Evy (Gaite Jansen) is doof, maar weet zich met gebarentaal uitstekend te redden. Haar eveneens dove vriend Nick (Michael Muller) is opstandig van aard. Evy's vader waarschuwt zijn dochter om niet met die lastige jongen om te gaan, maar die raad is niet aan het pubermeisje besteed. Samen met Nick neemt ze haar intrek in een leegstaande onderzeeboot. Wat een romantisch begin van een grote liefde had moeten zijn, ontwikkelt zich op onontkoombare wijze richting een uitbarsting. Het voor een film problematische gegeven van doofheid wordt opgelost door de gebarentaal te ondertitelen en het sound design een buitengewoon grote rol te geven. Dit blijkt, samen met het acteerwerk, voldoende om de onheilspellende sfeer van de film goed vorm te geven.