TrosKompas

19.jpg

Jakob the liar (1999)

Sentimentele oorlogsfilm van Peter Kassovitz, die zich afspeelt in een Pools getto anno 1944. Robin Williams (foto) speelt hier een van zijn serieuze rollen. Hij is winkeleigenaar Jakob, die in het Duitse hoofdkwartier per ongeluk een bericht op de radio hoort waaruit blijkt dat de Duitsers er slecht voorstaan. Als hij dit bericht verder verspreidt gaat al snel het gerucht dat Jakob over een geheime radio beschikt. Hij laat deze onwaarheid in stand om een boodschap van hoop te verspreiden.