TrosKompas

fr_01.jpg

Frozen river (2008)

Subtiel, overtuigend drama met goed spel. Om aan haar financiële malaise te ontsnappen, begeeft Ray Eddy (Melissa Leo) zich op het schimmige terrein van mensensmokkel.