TrosKompas

nei.jpg

Les neiges du Kilimanjaro (2012)

In de zonnige zomerfilm 'Les neiges du Kilimandjaro' is een dramatische overval het uitgangspunt. Daarna volgt een reeks gebeurtenissen waarbij de hoofdpersonen de kans krijgen hun innerlijke goedheid te tonen. Michel (Jean-Pierre Darroussin) is vakbondsman bij een scheepswerf in Marseille. Wanneer er twintig werknemers moeten worden ontslagen, neemt hij de verantwoordelijkheid om via lootjes te bepalen wie de ongelukkigen zijn. Uit solidariteit heeft hij, geheel onnodig, ook zijn eigen naam toegevoegd en zo verliest hij vlak voor zijn pensioen zijn baan. Zijn vrouw Marie-Claire (Ariane Ascaride) is hierover teleurgesteld, maar kort erna is er toch wat te vieren als het stel dertig jaar getrouwd is. Op het feest krijgen ze van hun kinderen, vrienden en collega's twee tickets naar Tanzania en een kistje met zakgeld voor de reis. Enkele dagen later, tijdens een gezellig avondje kaarten met Marie-Claire's zus Denise (Marilyne Canto) en zwager Raoul (Gérard Meylan), stormen twee gemaskerde, gewapende mannen het huis binnen. Ze vragen waar het kistje met geld is en gaan er met de buit vandoor. Enige tijd later komt Michel op het spoor van de daders en dan dienen zich enkele morele dilemma's aan.

Goedmoedig slot

De titel van deze film heeft niets van doen met Hemingway's verhaal 'The snows of Kilimanjaro' of de zestig jaar oude verfilming daarvan. Het verwijst daarentegen naar een Frans liedje uit de jaren zestig, dat wordt gezongen op het moment dat Michel en zijn vrouw de reis cadeau krijgen. Michel heeft zijn leven lang hard gewerkt en zich ingezet voor zijn medemens. Het is voor hem dan ook een bittere teleurstelling dat een medemens hem zo gewelddadig behandelde bij de overval. Toch krijgt hij later ook het andere gezichtspunt te horen. Het verhaal van de film grijpt terug op het gedicht 'De arme mensen' van Victor Hugo en de film is doorspekt met het gedachtengoed van Hugo en de Franse socialist Jean Jaurès. Acteur Jean-Pierre Darroussin is een vast gezicht in het werk van regisseur Robert Guédiguian, die eerder 'Marius et Jeannette' maakte. Dat geldt trouwens ook voor Gérard Meylan en zeker voor Ariane Ascaride, die met de regisseur getrouwd is. Ondanks de brute overvalscène is dit een vriendelijke film.