TrosKompas

NOSTALGIE GT Rovers

Van plattelandsvrouwen tot vrouwen van nu

Omstreeks 1928 ontstond onder vrouwen in de buitengebieden de behoefte zich te verenigen in een eigen organisatie. Twee jaar later was het zover.

Op 14 oktober 1930 werd op initiatief vanuit het landbouw- en huishoudonderwijs de Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen opgericht. Maar liefst 120 vrouwen reisden naar Utrecht voor de oprichtingsvergadering van de vereniging. De organisatie bestond uit een landelijk hoofdbestuur met daaronder provinciale en plaatselijke afdelingen. In de beginjaren waren de maandelijkse bijeenkomsten nog bij de boerinnen thuis of in een zaaltje in het dorp. Tijdens deze bijeenkomsten behandelden ze uiteenlopende onderwerpen, zoals de ontwikkelingen op het platteland en het belang van vakonderwijs voor vrouwen en meisjes, maar ook de praktijk van het slachten en het gebruik van een stofzuiger. De vereniging organiseerde verschillende activiteiten, zoals zang- en handwerkavonden. Hoogtepunt was het jaarlijkse uitstapje, waarbij de vrouwen een tentoonstelling, museum of innovatief boerenbedrijf bezochten. Vanuit het hoofdkantoor in Den Haag ontvingen de leden een maandblad met daarin interessante artikelen en naai- en borduurpatronen.

Moderne vrouw

Op 1 januari 1946 werd de verenigingsnaam gewijzigd in Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. In de jaren 1945-1975 stimuleerde de bond haar leden om toch vooral ‘modern’ te worden. Daartoe werden cursussen aangeboden over onderwerpen als het zelf runnen van een boerenbedrijf, emancipatie en woninginrichting. De bond luisterde meestal goed naar de behoefte van haar leden. Zo had een afdeling in Noord-Holland een Rustfonds. Daaruit werd een pension betaald waar oververmoeide en zieke boerinnen tien dagen compleet verzorgd mochten komen uitrusten. Voor boerengezinnen die vanaf de jaren vijftig naar Australië en Nieuw-Zeeland emigreerden waren er emigratiecursussen. In 2012 veranderde de verenigingsnaam in Vrouwen van Nu. Er zijn tegenwoordig 48.500 actieve leden in 548 plaatselijke afdelingen, die nog steeds uiteenlopende activiteiten organiseren. Op YouTube is de prachtige film ‘Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen t.g.v. 25-jarig jubileum’ uit 1955 te zien.

 

 

Beeld © ANP