TrosKompas

Dierenarts Hans

Wie is er bang voor de boze wolf?

In de natuur om ons heen leven vossen en sinds een paar jaar ook weer wolven. Beide soorten leven in een veilige omgeving, ze hebben geen natuurlijke vijanden, dus wie doet ze wat?

Van vossen weten we inmiddels dat ze cultuurvolger zijn of dat worden bij gebrek aan natuurlijk voedsel. Tegenwoordig is het helemaal niet zo gek meer als je midden in Amsterdam een vos ziet lopen. Mensen spreken dan ook wel van een ‘patatvos’. De vos was lange tijd ons grootste landroofdier, maar dat is niet meer zo: onlangs heeft de wolf ons land weer ontdekt als geschikt leefgebied. De wolf is volstrekt ongevaarlijk, zolang hij maar voldoende reekalfjes kan buitmaken. Wolven hebben ongeveer 10.000 hectare jachtgebied nodig om te kunnen gedijen. Op dit moment zijn er al acht (!) wolven in ons land gesignaleerd. Volgens sommigen is dat nu al het maximale aantal waar in ons land ruimte voor is.

Schapendoder?
Als vossen geen geschikt territorium kunnen vinden, grijpen ze ander voedsel. Hele weidegebieden zijn inmiddels al ‘geschoond’ van weidevogels. Wolven vergrijpen zich dan ook aan grotere dieren, zoals volwassen schapen en kalveren. Als de populatie verder groeit en we stellen daar geen goed wildbeheer tegenover, dan vormt dit de opmaat voor een probleem. We zagen eerder in o.a. Limburg dat de daar geïntroduceerde bevers voor grote overlast kunnen zorgen.

Nadenken
Als dierenarts vind ik dat we goed moeten nadenken over het Nederlandse natuur- en gebruiksbeleid. We leven in een klein land met veel mensen. Ons hele land is al in gebruik door onszelf, voor wonen, industrie, recreatie, enzovoort. Prachtig dat de wolf in staat is om weer in Nederland te leven, maar weegt dit op tegen de problemen die bijvoorbeeld boeren door zijn aanwezigheid krijgen?

WEETJE

Een wolf eet tussen de drie tot vier kilo vlees per dag, maar kan ook tien kilo verorberen. Daarentegen kan de wolf best enkele dagen zonder eten.