TrosKompas

Dierenarts Hans

Varkenspest

De laatste tijd zijn de ‘gewone’ en de Afrikaanse varkenspest weer in het nieuws. Zowel tamme als wilde varkens zijn zeer gevoelig voor deze ziekten.

Varkenspest wordt overgebracht door virussen. De dieren worden ernstig ziek en overlijden. Slechts enkele overleven en blijven drager van het virus, dat ze dan nog lange tijd kunnen verspreiden. Door uitgebreide hygiënische maatregelen op varkensboerderijen en tijdens transporten wordt geprobeerd besmettingskansen zoveel mogelijk in te perken.

Risico in Nederland
In Nederland dienen speciaal aangewezen gebieden als leefomgeving voor de wilde zwijnen: de zogenoemde omgaasde natuur. Daarbuiten, in de zogeheten nul-gebieden, mogen ze niet voorkomen. Maar omdat wildrasters niet altijd waterdicht zijn en gaashekken soms kapotgaan, lopen zwijnen toch de nul-gebieden in. Ook vanuit België of Duitsland komen wilde varkens die op zoek zijn naar eten onze natuurgebieden binnen, waardoor het risico van (Afrikaanse) varkenspest ook in ons land blijft bestaan.

Bijvoeren helpt
Het verleden heeft geleerd dat als de infectie eenmaal is uitgebroken, er door overheden drastische maatregelen worden getroffen. Het transporteren van biggen en varkens wordt dan direct gestopt. De boerderijen raken daardoor overvol met dieren. Varkens die leven in een bepaalde cirkel van een aangetroffen ziek dier moeten zelfs worden geruimd, en wilde zwijnen buiten de aangewezen gebieden moeten worden afgeschoten. Ik pleit er dan ook voor om wilde zwijnen in de reservaten zodanig bij te voeren dat ze niet op zoek hoeven te gaan naar eten buiten hun eigen leefomgeving.

Wat kunt u doen?
Neem vlees of vleeswaren, meegebracht uit gebieden waar de varkenspest heerst, niet mee naar Nederland. Voor uzelf is de pest ongevaarlijk, maar u wilt natuurlijk niet dienen als overbrenger.