TrosKompas

De dierenarts

Burlen

Herten die burlen, het blijft prachtig. Ik hoor het hier op de Hoge Veluwe geregeld.

Met dat lage, brommende oergeluid, dat zeer ver draagt, geven de mannetjes in de paartijd aan dat hun rivalen ver bij hun hinden weg moeten blijven. Dit jaar zult u het geluid pas wat later in de herfst kunnen horen, omdat de hinden door onze warme zomer nog niet klaar zijn voor dracht (zwangerschap). Een hert leeft min of meer afgezonderd van de hinden tot de paartijd aanbreekt. Dan is het zijn taak om zijn territorium te bewaken tegen rivalen die uit zijn op een van zijn hinden. Komt het tot een treffen met een ander hert, dan gaat het er bij zo’n gevecht niet zachtzinnig aan toe. Machtige geweien kletteren dan als zwaarden tegen elkaar. Het burlen en vechten duurt soms wel enkele weken en is voor een hert een afmattende gebeurtenis waarbij het zomaar vele tientallen kilo’s in gewicht kan verliezen. En het dier moet tijdens die gevechten wel blijven opletten, want net als het in een hevige strijd verwikkeld is, kan een jonger hert gauw de kans schoon zien om een hinde te dekken.

Mooie cyclus
Na de paartijd in de herfst breekt de winter aan. Er is weliswaar minder eten beschikbaar, maar de dieren veranderen hun menu en eten dunne takjes of droog gras. De bacterieflora in hun complexe maagsysteem past zich ook enigszins aan en in combinatie met de opgeslagen energie uit de zomer komen ze de winter door om in het voorjaar de kalveren te werpen. Een perfecte timing, want er zijn voor het jong genoeg sappige grassen, jong blad en uitlopende twijgjes. De zomer wordt dan weer gebruikt om nieuwe vetreserves aan te leggen.

Beeld: © Getty Images