TrosKompas

rut.jpg

The ten (2007)

'Life of Brian' (1979) is een meesterlijke comedy die heerlijk tegen heilige huisjes aanschopt. Ruim dertig jaar later is het volgens ons niet meer mogelijk om het geloof zo op de hak te nemen als de heren van Monty Python dat destijds deden. Maar soms wordt er nog wel eens een speldenprikje uitgedeeld, zoals in 'The ten'. De titel slaat op de tien geboden, die in een eigentijds jasje worden gestoken. In tien losse verhalen krijgen verschillende personages (gespeeld door onder anderen Winona Ryder, Paul Rudd, Jessica Alba, Liev Schreiber en 'onze' Famke Janssen) te maken met de bijbelse geboden.