TrosKompas

Roswell (1994)

Misschien is dit een waargebeurd drama, maar helemaal zeker zijn we daar niet van. In elk geval stortte in juli 1947 iets neer op een akker van een boer in Roswell, Nieuw-Mexico. Sommigen menen dat het een UFO was, anderen houden het op een weerballon. In deze speculatieve documentaire worden alle feiten nog eens op een rijtje gezet. Dat er iets vreemds is gebeurd, staat wel vast, maar wat precies, weet niemand.