TrosKompas

mk.png

Molokaï: Het verhaal van Father Damien (2000)

Vader Damiaan is officieel heilig verklaard. De negentiende-eeuwse Belgische priester die vrijwillig op Molokaï ging wonen. Dit Hawaïaanse eiland was een plek waar lepraleiders en mensen met pokken, tyfus en griep heen gestuurd werden. Die ziekten waren nieuw voor de Hawaïanen en daardoor dodelijk. Vader Damiaan (echte naam Josef Deveuster) zette een missiepost op en hielp de zieken aan betere levensomstandigheden.